Vstupní místnost


Navigace ve stránce


Vstup do centra je plně uzpůsoben vjezdu kočárků, do úrovně suterénu se dostanete po dětmi oblíbené skloněné plošině. Další prostor je rozdělen do tří částí s odlišnými funkcemi. V první části naleznete místo pro svlékání, oblékání a odkládání bot. Jeden rožek místnosti zahrazuje informační pultík, kde vládnou dobrovolnice. Poslední část místnosti zabírá dětský stoleček pro svačinky a případné výtvarné činnosti.