Kurzy

Pravidelné kurzy probíhají od září do června

Informace pro školní rok 2023/2024:

Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti nebo rodiče s dětmi probíhají pololetně a zájemci se zapisují po individuální domluvě s lektory. Kroužky a kurzy se platí se předem, většinou na pololetí či dané časové bloky.

Aktivity pro rodiče s dětmi

Podpůrná a sdílecí skupina pro matky

pondělí 10:00 - 12:00 (vybrané pondělky opět od září)

Skupina se schází ve vybrané pondělky v herně RC Letná za možné přítomnosti dětí. Více informací naleznete zde či přímo na stránkách podpůrné skupiny.

Jógové hrátky s miminky

Pondělí 15:00 - 15:50 (od 4.9.2023)

Vyzkoušíme si s dětmi jednoduché ásany (jógové pozice), zapojíme dech, písničky a říkanky. Cvičení podporuje zdravý psychomotorický vývoj dítěte. Jóga maminek bude zaměřena na posílení středu těla a redukci případné diastázy. Pomalu se budeme vracet do kondice, praktikovat jemnou jógu společně s našimi dětmi a tím prohlubovat vzájemné pouto. Nebude chybět také relaxace a masáž miminek.

Cena: 200Kč/jednotlivá lekce, 1700Kč/blok 10 lekcí
Kontakt: Kateřina Vecseyová, tel. 605 475 756, katerina.vecsey@gmail.com; web

Jógové hrátky pro rodiče a děti (1-3 roky)

Pondělí 17:00 - 17:50 (od 4.9.2023)

Jógové hrátky přinášejí společnou radost ze cvičení, jsou hrou a zábavou pro rodiče i děti. Děti se naučí lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Cvičení pomáhá rozvíjet fantazii a čelit stresovým situacím. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Děti se velmi dobře od rodičů učí napodobováním, tak pojďme jim to ukázat a nebojme se být opět dětmi spolu s nimi. Cvičení jógy s dětmi je naprosto odlišné od jógy pro dospělé. Je to především zábava – při cvičení zpíváme, říkáme básničky nebo pohádky, běháme a skotačíme. Hodiny bývají vždy tématicky zaměřené, např. podle ročních období. Při cvičení používáme různé pomůcky jako jsou například masážní míčky, stuhy, balanční cihličky a nespočet obrázků. Při tom všem se ještě učíme zacházet správně a ohleduplně se svým tělem. Jógové pozice s dětmi cvičíme většinou dynamicky, bez výdrží, a vždy je přizpůsobujeme jejich věku a schopnostem.

Cena: 200Kč/jednotlivá lekce, 1700Kč/blok 10 lekcí
Kontakt: Kateřina Vecseyová, tel. 605 475 756, katerina.vecsey@gmail.com; web

Cvičení s dětmi (pro maminky s dětmi 1-3 roky)

Středa 9:00 - 9:50 (od 6.9.2023)

Lekce přináší radost ze společného pohybu, kdy formou her, říkadel a písniček rozvíjíme základní pohybové návyky, podporujeme koordinaci celého těla a rovnováhu. Pomocí tanečků se děti učí orientaci v prostoru a rytmizaci. Klademe důraz na spolupráci a přátelskou atmosféru. Každá lekce obsahuje cvičení s pomůckami, jako jsou např. míče, obruče, šátky či padák. Nechybí cvičení na zdravou nožní klenbu či závěrečná opičí dráha. V neposlední řadě posilujeme vazby s dítětem a navazujeme nové kamarádství.

Cena: 200Kč/jednotlivá lekce, 1700Kč/blok 10 lekcí
Kontakt: Kateřina Vecseyová, tel. 605 475 756, katerina.vecsey@gmail.com; web

Učíme se anglicky hrou / Learning english through play (9m - 4y)

Úterý/Tuesday 9-12 A.M. (starting September 5, 2023)
Středa/Wednesday 1:30-4:30 P.M. (starting September 6, 2023)

Tue 9 and 10 A.M. (7m - 2y)
Tue 11 A.M. (2y - 4y)
Wed 1:30 P.M. (6m - 2y)
Wed 2:30 and 3:30 P.M. (6m - 4y)

Lekce plná zábavy, zpívání anglických písniček a také sportovních aktivit. Děti se učí anglicky přirozenou a zábavnou formou. Kurz je určen pro rodiče i děti všech úrovní angličtiny. Lektorkou je rodilá mluvčí - učitelka MŠ.

Our hope is for mothers, fathers or other caregivers to come together and enjoy English songs, rhymes, stories and games in a fun but relaxed atmosphere. These lessons are ideal for curious kids who like to sing, jump, dance and laugh. Our goal is to learn new skills and most importantly an enjoyable time in English. The lessons will be run by an experienced native English preschool teacher.

Cena/Price: lesson (45 minutes) for 200 CZK - we offer sibling discount
Kontakt/Contact: Christina Scarborough, christina@busybodies.cz, busybodies.cz

Hravé čtvrtky (2-6 let)

Čtvrtek 16:00 - 17:00 (od 7.9.2023)

Zveme vás na tvořivé dílničky pro děti ve věku 2 - 6 let s doprovodem. Cílem je vyzkoušet si práci s různými materiály, objevovat nové techniky, ponořit se do tvoření a užít si společný čas.

Cena: 170Kč/lekce - platba pololetně
Kontakt: Alice Čepeláková, alice@jetuhravo.cz, web

Klubík pro děti 1-3 roky

pátek 9:30 - 11:00 (od 8.9.2023)

V rámci Klubíku nabízíme cvičení (9:30-10:00) a výtvarnou činnost (10:30-11:00), které probíhají za součinnosti rodiče. Mezi aktivitami je 30min přestávka na svačinku. Aktivity jsou určeny pro volně příchozí a není třeba se hlásit předem. Více informací zde.

Kroužky pro školkové děti a školáky

nahoru

Jógové hrátky (děti 3 – 6 let)

Pondělí 16:00 – 16:50 (od 4.9.2023)

Lekce přináší radost ze společného pohybu a zdravé pohybové návyky. Dětem pomáháme lépe vnímat své tělo, rozvíjet představivost, soustředění a respekt k sobě i svému okolí. A to vše v příjemné atmosféře a v nesoutěživém duchu.

Děti již cvičí bez rodičů a formou vyprávění příběhů a her se učí jógové pozice inspirované přírodou a zvířaty. Nechybí cvičení na zdravou nožní klenbu či závěrečná relaxace a masáž.V rámci jógových her rozvíjíme rovnováhu, pružnost či správné zapojení dechu. Nezapomínáme také na spolupráci a vzájemnou podporu.

Cena: 200Kč/jednotlivá lekce, 1700Kč/blok 10 lekcí
Kontakt: Kateřina Vecseyová, tel. 605 475 756, katerina.vecsey@gmail.com, web

Deskovky (od 10 let)

středa (bude upřesněno)

Přijď si vyzkoušet jednoduché i složitější, známé i méně známé, deskové, karetní a jiné společenské hry. Nauč se spolupracovat, vyhrávat i prohrávat, ale hlavně si užívat hru a společně se bavit.

Cena: 500Kč/pololetí
Kontakt: Ludmila Dohnalová, tel. 775 562 670, email

Kurzy pro dospělé

nahoru

Jóga s Katrin Köhler

Pondělí 9:30-11:00, 18:15-19:45 a 20:00-21:30 (od 5.9.2022)

Jóga nám nabízí možnost lépe poznat své tělo, více porozumět dechu a mysli a být v kontaktu sami se sebou. Původním smyslem jógy v Indii byla cesta, jak dosáhnout vnitřního klidu a seberealizace. V mých kurzech se naučíte dělat Asány (polohy v Józe) jemně a harmonicky. Za poměrně krátkou dobu pravidelného cvičení můžete vnímat tělo uvolněněji, silněji a zároveň pohyblivěji. Můžete tělo lépe ovládat a budete také vnímavější vůci svému okoli. Nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti, můžete jen tak začít. Pozitivní zkušenosti, které získáte při cvičení, se projeví také v běžném životě. S Jógou můžeme vylepšit naše zdraví a snížit stres, dosáhnout pohody. Otevře se nám cesta, jak si užít naše vnitřní kvality jako je klid, radost, síla a mír. Výuka probíhá v češtině a/nebo v angličtině, dle potřeby ůčastníků.

Cena: 300kč/lekce, platba po blocích, nebo 350Kč/jednorázově
Kontakt: Katrin Köhler, tel. 603 360 554, info@jogakatrinkohler.cz, web

Kompenzační cvičení (zdravá záda)

Úterý 17:30 – 18:30 (od 5.9.2023)

Kompenzačně-relaxační cvičení nejen pro zdravá záda a klouby pro všechny věkové kategorie. Cvičíme v malé skupině a je tedy možnost individuálního přístupu.

Cena: 150 Kč/lekce nebo 2000 Kč/pololetí, možnost náhrad
Kontakt: Vlasta Marčanová, tel. 606 289 769, email

Pilates - balantes

Úterý 19:00 - 20:00 (od 5.9.2023)

Pilates – balantes je cvičení vhodné pro každého, posiluje vnitřní stabilizační systém těla, redukuje bolesti zad, tvaruje a protahuje svalstvo. Cvičíme v pomalém tempu na podložkách, s využitím balančních míčků – overballů. Individuální přístup, max. 10 účastníků na lekci. Profesionální lektorka Pavla Šandová s několikaletou praxí. Lekce je vhodná i pro začátečníky.

Cena: 100Kč/jednotlivá lekce, 1400Kč/blok 16 lekcí
Kontakt: Pavla Šandová, tel. 777 351 565, e-mail
Prosím o rezervaci termínu, aby byl připraven dostatečný počet cvičebních pomůcek.

Jemná jóga // Gentle yoga (CZ/EN)

Středa 10:15-11:15 (od 21. září 2022)
Wednesday 10:15-11:15 (from September 21st 2022)

Přidejte se k Bětce ve středu dopoledne a proložte váš den protažením a uvoněním, které je v této době potřeba. Předchozí zkušenost s jógou není nutná. Budeme se věnovat protažení, lehkému posílení, dechu, a relaxaci. Pravidelné cvičení jógy pomáhá od bolesti zad a učí nás vědomému dechu a uvolnění, vše co si budete moci odnést do každodenního života. Výuka probíhá v češtině (případně i v angličtině, dle potřeby ůčastnic).

Join Alžběta on Wednesday mornings for gentle yoga. We will focus on stretching, light strengthening, breathing, and relaxation. Previous experience with yoga is not necessary. Regular yoga exercises help with back pain and teach us conscious breathing and relaxation, everything you will be able to take into everyday life. Send any questions and applications for the course to Alžběta by email.

Cena // Price: 190 Kč/lekce, platba po blocích (12 lekcí) // 190CZK/lesson, 12w course )
Zdravotní pojišťovny na kurzy přispívají. // Health insurance may subsidise the courses.
Kontakt // Contact: Alžběta Husáková, email, web, IG, FB

Tvořivé večery

středa 20:00 - 22:00 (vypsané termíny)

Série tvořivých večerů, které se konají přibližně jednou za 14 dní. Během roku budete mít možnost si vyzkoušet různé tematické i netematické rukodělné činnosti. Možnost přijít na vybraný kurz nebo docházet pravidelně.

Cena: dle vypsaného kurzu
Kontakt: Alice Čepeláková, alice@jetuhravo.cz, web

Další aktivity

Česká unie neslyšících - Naše maminky a Malí čuníci

čtvrtek 9:00 - 14:00
Od roku 2019 u nás probíhají sociálně aktivizační služby Naše maminky a Malí čuníci České unie neslyšících Praha.

Kontakt: Naše maminky, Malí čuníci

La Petite école de Prague

sobota/samedi 9:00 - 12:00 (vypsané termíny)
Setkání francouzské skupiny, aktivity ve francouzštině pro bilingvní děti.
Activités en français pour enfants bilingues scolarisés dans le système tchèque.

Nous sommes trois amies françaises de Prague 7, Solène Villeneuve-Vyhnánek, l’initiatrice du projet, Madeleine Biegel et Christine Lessenko. Nous organisons depuis septembre 2016 des rendez-vous réguliers pour nos enfants bilingues franco-tchèques scolarisés dans le système tchèque. Notre but est d’offrir dans le cadre d’activités ludiques une occasion régulière de pratiquer le français hors du cercle familial, surtout oral. Solène, professeur de Français Langue Étrangère est à l’origine du projet, et a déjà dans le courant de l’année organisé plusieurs activités thématiques à son domicile. La communauté de parents français à Prague 7 s’est rapidement agrandie, et nous souhaitons donc en faire profiter au plus grand nombre.

Kontakt: facebook, e-mail